Välkommen!

Bild 1

Vår verksamhet är i huvudsak:

Underhåll, service och nyförsäljning av

Elmotorer - Nyförsäljning, omlindning, reparation

Pumpar - Nyförsäljning, rengöring, reparation

Svetsar - Reparation, service, försäljning slitdelar

Elverk - Nyförsäljning, reparation, förebyggande service

Handverktyg - Reparation, service m.m.